Сподели с приятели

<IfModule mod_deflate.c>
    <filesMatch "\.(js|css|html|php)$">
        SetOutputFilter DEFLATE
    </filesMatch>
</IfModule>

Сподели с приятели