Сподели с приятели

upload_max_filesize = 256M
post_max_size = 256M
max_input_vars = 10000
memory_limit = 1024M
max_execution_time = 3000

Сподели с приятели